Wis Skole

Infobrev 02.12.2019

Ny versjon 42b

For å skrive ut dokumentet: høyreklikk og velg Skriv ut.

Vi har nå lagt ut versjon 42b av Wis Skole datert 27.11.2019. De viktigste endringene i ny versjon er knyttet til oppgradering til Feide versjon 2.0, og vi prøver med dette infobrevet å belyse hva som bør/må gjøres:

 • i Wis Skole, ute hos skolene
 • av systemansvarlige / IKT

Det er viktig at systemansvarlige setter seg inn i dette dokumentet før oppgradering.

Hva må gjøres i Wis skole?

Det meste av grunnlagsdata ligger allerede i programmet. De viktigste endringene er:

 • Krav om minst en gyldig fagkode registrert på alle elever
 • Krav om at alle telefonnumre skal ha gyldig retningsnummer/landskode

Ellers er det ønskelig med skille mellom pedagogisk / ikkepedagogisk personale.

Som tidligere må alle personer (både elever og ansatte) som skal ha Feide-bruker ha enten registrert gyldig norsk fødselsnummer (eget felt for fødselsdato og personnr), eller en unik id i feltet "InternId".

1. Legge inn faggrupper på alle elever

Et krav i Feide versjon 2.0 er at alle elever er koblet til minst 1 fagkode.

Måten å gjøre det på i Wis skole er å legge elevene inn i såkalte faggrupper med tilhørende fagkode. Faggruppene blir registrert under fanen Grupper på Skolen.

Eksisterende faggrupper

En del skoler har allerede lagt inn faggrupper i forbindelse med integrasjon med LMS-systemer som itslearning eller Skooler. Da gjenstår det å koble fagkode til gruppene.

koble fagkode til gruppe

Nye faggrupper

Enkleste måte er

 1. Stå på aktuell klasse
 2. Gå på Faglærere-fanen på klassen
 3. Legg inn faglærere på fag du ønsker å lage faggruppe på
 4. Høyreklikk på faget, velg Lag faggruppe
  Wis skole - lag faggruppe
 5. Du får da opp forslag til navn på gruppa. Evt. rediger og klikk OK.
 6. Det blir da opprettet ei gruppe som består av elevene i klassen + tilhørende faglærer og fagkode.
 7. Gjenta med andre fag (og klasser)
 8. Du finner igjen gruppene under fanen Grupper.

Du kan også legge inn gruppene direkte under fanen Grupper:

Wis Skole - lag faggruppe manuelt

 1. Klikk Ny
 2. Angi navn på gruppa
 3. Årstrinn (ikke obligatorisk)
 4. Sett kryss i Ta med i eksport
 5. Klikk Finn fag. Du får da opp en boks der du kan søke på og velge blant fag
 6. Legg til elever på gruppa
 7. Legg evt til lærere under Lærere-fanen

Sammensatte grupper

Grupper som er markert for "Ta med i eksport", men som ikke er koblet til bestemt fagkode, får nå en annen gruppetype i eksporten: "sammensattgruppe". Slike grupper kan bestå av både elever og lærere, på tvers av trinn og klasser.

2. Retningsnummer på telefonnummer

Det er et krav i feide 2.0 at alle telefonnummer skal ha landskode. Dette gjelder både elever, personale og foresatte. Vi har derfor innført egne felt for dette, og det er laget søkefunksjon der du kan velge blant aktuelle landskoder.

Du trenger ikke å tenke på dette i forbindelse med norske nummer, da vi påfører landsnummer +47 på alle norske numre ved eksport. Utenlandske nummer må du derimot knytte til riktig retningsnummer.

wis skole - oppslag retningsnummer

Telefonnumre med ugyldig format (f.eks. der man har lagt inn flere nummer i samme felt) blir ikke eksportert.

3. Skille mellom pedagogisk / ikke-pedagogisk personale

Det er laget eget avkrysningsfelt for dette under Personale. Standard avkrysset, og så kan man fjerne krysset på de det gjelder. Denne informasjonen blir med i eksporten.

For systemansvarlige

1. Generelt

Uttrekkene stort sett som før, sånn at det skaper minst mulig problemer for systemer som mottar data. Endringene er stort sett lagt til som tillegg. Noen forhold er likevel verdt å merke seg.

Alle tjenesteleverandører (Feide, itslearning, Skooler, Fronter, Transponder osv) opererer med såkalt importfilter på store dataendringer. Disse bør varsles etter oppdatering sånn at de slipper gjennom neste datafil fra Wis skole. Noen systemer har administrasjonsverktøy for å styre dette.

De som allerede har 2-nivå pålogging i Feide (på noen brukere eller alle brukere) bør sjekke med Feide-leverandør om retningsnummer på mobilnummer kan skape utfordringer.

2. Oppgradering til Feide 2.0

Kunder av Identum:

 • oppgrader til siste versjon av Wis Skole
 • når skolene har lagt inn faggrupper på sine elever, og ryddet i telefonnumre, kan dere varsle Identum om at dere er klare for Feide versjon 2.0, så vil Identum kjøre en test på oppgradering av Feide-versjon.

Øvrige:

 • Ta kontakt med Feide-leverandør for en gjennomgang av rutiner.

Oversikt over endringer i eksportfilene

Følgende er gjort (gjelder både fronter og itslearning-uttrekket): 

 • Det tas nå med retningsnummer på alle telefonnummer. Telefonnummer uten retningsnummer blir ikke eksportert. Rent praktisk har vi i programmet lagt til retningsnummerfelt for alle telefonnummer i Wis skole, med søkefunksjon mot register. Man trenger ikke registrere noe på norske nr, da det her blir lagt til +47 på alle nummer med 8 siffer. Vi stripper bort eventuelle mellomrom i numrene.
 • Ansatte har fått rolle under person / extension: faculty eller staff. Standard er at alle er faculty, og så må skolen aktivt fjerne denne statusen på aktuelle ansatte. I Wis Skole er dette et avkrysningsvalg på personale.
 • Faggrupper (som har typevalue = faggruppe) vil nå alltid være rene faggrupper med dedikert fagkode, lagt i extension på gruppa. Grupper som mangler fagkode blir med i eksporten med typevalue = sammensattgruppe. Fagkoder registreres på gruppa ved hjelp av søkefunksjon mot grep-databasen, sånn at alle fagkoder som registreres skal være gyldige.
 • Alle elever og ansatte blir koblet til skole under extension / school

3. Liste over endringer i versjon 42b

Klikk for å se liste over endringer i versjon 42b

Nedlasting

Programmet lastes ned på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting), eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

Vi har fått en del tilbakemeldinger om at installasjonsprogrammet ikke starter automatisk når man benytter den integrerte oppdateringsrutinen i programmet.
I så fall kan man laste ned siste versjon fra nettsiden http://www.wis.no/skole - velge "Last ned" i menyen oppe til høyre og kjøre installasjonen manuelt.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole: Gå inn på modulen System og velg Avslutt i listen.

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av Wis Skole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.