Navi

Versjoner

På WisWeb opererer vi med kvartalsvise versjoner (Q1-Q4). Endringer på gjeldende versjon legges normalt ut en gang pr. uke. Klikk på ønsket versjon for å se utførte og planlagte oppgaver.

Søk i alle versjoner

Gjeldende versjon

2019-Q1 (6 utført, 0 planlagt)

Planlagte versjoner

2019-Q2 (105 planlagt)

Tidligere versjoner

2018-Q4 (1 utført)
2018-Q3 (6 utført)
2018-Q2 (11 utført)
2018-Q1 (12 utført)
2017-Q4 (12 utført)
2017-Q3 (18 utført)
2017-Q2 (4 utført)
2017-Q1 (24 utført)
2016-Q4 (31 utført)
2016-Q3 (23 utført)
2016-Q2 (33 utført)
2016-Q1 (84 utført)