Wis Tiltak

Versjon 7.0.1 planlagt

Oversikt over alle punkt i denne versjonen.

Antall punkt: 12

Område Tekst Status
Personale
WT-297
Tilgang lister slettet bruker

Når man sperret en bruker, dukket denne fortsatt opp som valg i tilgangen på personal. Dette er nå korrigert

Utført
Rapporter
WT-580
Ny kolonne i rapporten VTA lønn

Ønsker en kolonne for utbetaling i rapporten VTA lønn. Skal hente timelønn fra deltakerfelten lønntrinn, som skal ganges med antall arbeidet timer

Utført
Rapporter
WT-591
Rapport 06 tar med alle deltaker, ikke bare de med fravær

Tidligere tok rapporten bare med deltakere som hadde fravær i valgt periode.

Utført
Rapporter
WT-592
Rapport 06 teller nå med fraværstype "Går tidlig" som ugyldig fravær

En måtte tidligere huske og legge inn nye fraværstyper i rapporten.
Har nå lagt om til å bruke fraværsgruppe, slik at nye fraværstyper kommer automatisk med i rapporten.

Utført
System
WT-588
Får ikke endret passord på egen bruker

Fikk feilmelding om en prøvde og endre passord på egen bruker via menyen Fil - Innlogget bruker - Endre passord

Utført
Rapporter
WT-589
Forbedringer i rapport 22 - Fraværsstatistikk

Rapporten tok tidligere med alle deltakere som har vært innom valgte tiltak. Tar nå bare med deltakere som har hatt aktivt tiltak i perioden. Altså teller den ikke deltakere på venteliste, eller deltakere som har sluttet før valgte periode.

Til testing
Rapporter
WT-584
Feil i rapport Ukeskalender

Om en starter utvalget på en lørdag, så fikk alle fri de foregående dagene.

I gang
Rapporter
WT-590
Varsle om feil i grunnlagsdata, før fraværsrapport

Om deltakere mangler, turnus, timegruppe osv, så blir fraværsrapporten feil.
Programmet lister nå opp feil som må rettes før en kan ta ut rapporten.

I gang
WT-611
Oppslag på navn finner ikke person om en søker på hele navnet
Planlagt
Personale
WT-458
Fraværsmelding oppdaterer ikke timeføring
Planlagt
Startsiden
WT-618
Viktige hendelser

Oversikten viktige hendelser på forsiden av programmet tar ikke hensyn til egen avdeling eller egen tilgang.

Planlagt
Timeføring
WT-615
Timeføring viser deltakere på avsluttede tiltak

Om en velger alle avdelinger, så kommer også deltakere på avsluttede tiltak opp

Planlagt