Wis Tiltak

Nyhetsbrev

Ved nye versjoner legges det ut nyhetsbrev, og kunder varsles om dette på e-post.

Nyhetsbrev 13.12.2018

Da er versjon 7.0.0 klar og inneholder bl.a nytt opplegg for vedleggshåndtering

Wis Tiltak og databehandleravtale

Vi vil presisere at WIS ikke er databehandler ved bruk av Wis Tiltak.

Info om GDPR

Det er kommet nye krav til personsikkerhet i forhold til behandling av persondata (GDPR)

Nyhetsbrev 20.06.2017

Da er versjon 6.4.0 klar og inneholder bl.a støtte for eksterne vindu.

Nyhetsbrev 02.03.2017

Da er versjon 6.3.0 klar og inneholder opplegg for varslinger


Alle tidligere brev ...