Wis Skole

Infobrev 27.09.2006

Eksport av fil til GSI Individ

Wis Skole - Fil til GSI innsamlingen

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

 

Vi har nå lagt ut versjon 21b av Wis Skole datert 27.09.2006

 

GSI innsamlingen for 2006 er nært forestående, og i den forbindelse har vi gjort rapporten "GSI Individ, Fil" tilgjengelig også for skoleåret 2006-07. Ellers er det i denne omgangen ingen endringer i programmet.

 

Mer info finner du på nettsiden til programmet: http://www.wis.no/skole

Her finner du også hjelp og tips til hvordan du oppgraderer og bruker programmet.
Vi anbefaler alle skoler å oppgradere til denne  siste versjonen av programmet, særlig de som ønsker å laste opp fil med data til GSI.

 

Vi jobber med en større oppdatering av Wis Skole i oktober. Her vil vi ha forbedret støtte for og administrasjon av flere skoler i samme database. Vi
vil legge til rette for bedre bruk av programmet for barnehager og SFO'er, og vi vil tilpasse fag-register, utskrifter og skjemaer til Kunnskapsløftet. Det kommer nærmere beskjed fra oss når denne versjonen er klar for nedlasting.

 

Husk at den letteste måten å oppgradere programmet på, er å gå inn på System - Nedlasting og klikke på knappen Oppdater!

 

Med hilsen

Tore Kjørsvik
Produktansvarlig
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: tore@wis.no
Internett: www.wis.no