Wis Skole

Infobrev 28.05.2020

Ny versjon 2020.2 klargjort for vitnemål 2020. Oppdatert VIGO grensesnitt. Eksport til Korreksjonsordningen (private grunnskoler). Feilrettinger.

Vi har nå lagt ut versjon 2020.2 av Wis Skole datert 20.05.2020. Viktigste er at programmet er oppdatert i forhold til vitnemål 2020, med ny vitnemålsmerknad avlyste eksamener knyttet til korona-viruset, og opplegg for forenklet føring av dette. Forøvrig kan vi nevne:

  • forenkling av uttrekk av data til korreksjonsordninga (for private grunnskoler). Egen fane under Program - Eksporter, der du får opp data i riktig format, og kan kopiere dette inn i regnearket som brukes til rapportering
  • oppdatert grensesnintt til VIGO til versjon 1.3.4.0
  • fikset feil i innhenting av backup

Oversikt over alle endringer finner du på følgende side: https://wis.no/35608/4227/35795-5039.html

Vitnemål 2020

Mange jobber med føring av karakterer og vitnemål i disse dager. Vil her repetere litt nyttig info.

Vitnemål
Føring av standardvitnemål er enkelt i Wis skole. Legger du inn karakterer og fravær så kommer vitnemålet ut slik det skal. Men det er et innfløkt regelverk rundt ulike unntak. Hvordan føres IOP? Ulike fritak? Avlyst eksamen? Ikke møtt? Realkompetansevurdering VO? Grunnleggende norsk? Vi anbefaler at skolene gjør seg kjent med retningslinjene som Udir har gitt:
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/dokumentasjon/vitnemal-og-kompetansebevis/foring-vitnemal-kompetansebevis-gs/

Husk at karakterer gitt tidligere årstrinn, f.eks. Mat og helse, musikk o.l., også skal på vitnemålet. Vi har kopieringsfunksjoner som kan brukes til dette:
https://wis.no/0/0/35948-19165.html?SiteId=24
Merk at på vitnemålet skal det stå "avsluttende termin" på slike karakterer, f.eks. V19. Du finner eget felt for dette under fanen Merknad på karakter.

Avlyst eksamen på grunn av koronavirus-epidemien
Kunnskapsdepartementet har bestemt at alle eksamener for elever i grunnskolen er avlyst våren 2020. I slike tilfeller skal dere ikke føre dispensasjonsvedtak med VMM17-19. Det skal ikke føres karakter i aktuelle fag. Dere skal ikke føre FAM36. Dere skal føre VMM39 «Eksamen avlyst for elever våren 2020 på grunn av koronavirus». Dere skal ikke legge med vedlegg.

Det er laget funksjon som setter merknadskoden VMM39 + ledetekst på alle elever i en klasse. Det gjøres slik:

  • gå på Merknad-fanen under Karakter
  • velg en 10.klasse
  • høyreklikk i listen, velg Sett VMM39 ... på alle elever
  • gjenta for alle aktuelle klasser

Import av eksamenskarakterer fra PAS

Dersom noen har fått gjennomført skriftlig eksamen så fungerer importen av eksamenskarakterer som før:

  • gå på Eksamen-modulen
  • gå på fanen Import
  • klikk knappen Importer

Kun vanlige tallkarakterer blir importert. Øvrig status blir kun vist i importloggen etter import. 

Fravær
Vitnemålet skal vise fravær fra 8., 9. og 10. årstrinn. Dette føres under fanen Merknad i karakterskjermbildet. Det er egne felt for 8. og 9.-fravær på elever i 10. årstrinn, slik at man kan etterregistrere data. Det er egen kopieringsfunksjon for å hente dette fraværet fra tidligere skoleår. Det finner du som høyreklikkvalg.

Merk at feltene dager/timer for 8. og 9.trinn gjelder sum fravær som eleven har hatt i disse årstrinnene. Feltene for 10.trinnfraværet føres per termin (dvs høst for seg og vår for seg)

Fratrekk føres per skoleår i antall hele dager, og blir fratrekt fraværet ved utskrift av vitnemål. Du fører summen av høst/vårterminen i helhet. Det spiller ingen rolle om du står inne i høst eller vårtermin når du fører.

Eksport til VIGO
Dette er beskrevet her: https://wis.no/0/0/35948-12225.html?SiteId=24

Nedlasting

Programmet lastes ned på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting), eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

Vi har fått en del tilbakemeldinger om at installasjonsprogrammet ikke starter automatisk når man benytter den integrerte oppdateringsrutinen i programmet.
I så fall kan man laste ned siste versjon fra nettsiden http://www.wis.no/skole - velge "Last ned" i menyen oppe til høyre og kjøre installasjonen manuelt.

NB! Sørg for at ingen har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole: Gå inn på modulen System og velg Avslutt i listen.

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av Wis Skole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.