Wis Skole

Infobrev 16.01.2020

Ny versjon 2020.1 med oppdatert poststed/kommune/fylkesregister, nytt VIGO skolenr og klargjøring til påmelding eksamen

Vi har nå lagt ut versjon 2020.1 av Wis Skole datert 15.01.2020. De viktigste endringene i ny versjon er oppdatert poststed/kommune/fylkesregister, nytt VIGO skolenr og klargjøring til oppmelding eksamen.

Oversikt over alle endringer finner du på følgende side: https://wis.no/35608/4227/35795-5036.html

Kommunereformen

Etter 1.1. har det blitt mange nye kommuner og fylker i landet, og det er litt endringer knyttet til dette.

Vi har oppdatert databasen med ny oversikt over landets poststed, ny kommuneoversikt og ny fylkesoversikt. Det kjøres oppdatering av kommunenummer på alle elever der dette er registrert.

Alle skoler som tilhører fylke som har fått nytt fylkesnummer, har også fått nytt skolenummer hos VIGO.

Etter oppgradering kan dere gå på Skolen - Generelt og legge inn det nye skolenummeret i feltet VIGO-Id. Legg også inn nytt kommunenummer i feltet for dette.

Skolene skal ha fått tilsendt nytt VIGO-nummer fra VIGO-systemet. Hvis ikke må dere finne det nye skolenummeret, enten ved å logge på VIGO eller å ta kontakt med inntakskontoret i fylket.

Påmelding eksamen

Det nærmer seg påmelding til eksamen, og vi har gjort et par utbedringer for dette.

Gruppeansvarlige mottar i en del tilfeller melding fra eksamensystemet om at de er lagt til. Dette kan føre til at lærere får indikasjoner om at sitt fag / sine elever kommer opp i eksamen. Har derfor:

- endret ledetekst på fane for gruppeansvarlig til "teknisk ansvarlig"
- lagt til forklarende tekst nederst i denne fanen
- fjernet datakontroll på at gruppeansvarlig er utfylt

Eksamenstjenesten hos Udir har innført sjekk på hvilket skoleadministrativsystem (SAS) eksamensdata lastes opp fra. Alle skoler må ha registrert hvilket SAS de bruker inni eksamenstjenesten. Du får nå feilmelding tilbake ved oppmelding dersom det ikke er registrert SAS i tjenesten. Da må dere logge på https://eksamen.udir.no/ og legge inn Wis Skole som SAS.

Ny versjonsnummerering

Vi har nå gått over fra fortløpende nummerserie (til og med 42b) til å benytte kalenderår + løpenummer. Årets første versjon heter dermed 2020.1.

Nedlasting

Programmet lastes ned på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting), eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

Vi har fått en del tilbakemeldinger om at installasjonsprogrammet ikke starter automatisk når man benytter den integrerte oppdateringsrutinen i programmet.
I så fall kan man laste ned siste versjon fra nettsiden http://www.wis.no/skole - velge "Last ned" i menyen oppe til høyre og kjøre installasjonen manuelt.

NB! Sørg for at ingen har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole: Gå inn på modulen System og velg Avslutt i listen.

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av Wis Skole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.