Wis Skole

Infobrev 21.07.2019

Mange forbedringer i eksport til feide/skooler/itslearning/fronter

Vi har nå lagt ut versjon 42 av Wis Skole datert 21.07.2019.

Her kan vi nevne:

 • forbedret funksjonen som lager faggrupper (Skole - Klasser, Faglærer, høyreklikk på fag, "Lag faggruppe"). Nå blir fagkode knyttet automatisk til gruppa.
 • mange forbedringer i eksport til feide/skooler/itslearning/fronter. Vi kan si at dette er første steg for at Wis Skole-brukere kan ta i bruk Feide versjon 2.0.
 • Mer detaljer om endringene ligger på følgende side: >>https://wis.no/35608/4227/35795-5032.html

  De fleste kommuner som bruker Wis skole har integrasjoner mot andre systemer som Feide, SMS-systemer og læringsplattformer (LMS) som for eksempel Fronter, Its Learning eller Skooler. Det er nå tid for å oppdatere eksportkonfigurasjoner til nytt skoleår. Her er en beskrivelse av rutiner rundt dette.

  Først og fremst bør alle skoler være oppdatert med nye elever for skoleåret 2019-2020.

  Opprykk til nytt skoleår

  Det viktigste er kanskje at skolene (som ikke allerede har gjort det) må kjøre opprykk til nytt skoleår. Dette gjøres ved hjelp av funksjonen Program - Kopiere elever. Her kan du velge skoleår fra/til. Rene barneskoler kan kjøre ett og ett årstrinn for å unngå at 7.klassene blir kopiert opp. Alternativet er å slette 8.klassen etterpå fra det nye skoleåret. Det er veldig viktig i forhold til integrasjoner at 8.klassene ikke ligger igjen på barneskolen på det nye året, ellers vil elevene være koblet til 2 skoler, noe som kan skape trøbbel i systemene som mottar data.

  Elever må være overført fra barneskolene til ungdomsskoler. Dette kan enten gjøres direkte under Skolen - Klasse, markere aktuelle elever i klassen, høyreklikk og velg "Kopier til ny skole", ELLER via eksport/import..

  Det er veldig viktig at dette er gjort før man eksporterer data for nytt skoleår, ellers kan det medføre at brukerkontoer forsvinner fra Feide eller LMS.

  Nye elever (1.klassinger og tilflytninger) bør legges inn på forhånd. Nå er ikke det noen krise, da disse uansett ikke er innlagt på skolen fra før, men de får for eksempel ingen Feide-bruker før de er innlagt.

  Ny versjon av Feide

  For at man skal kunne ta i bruk ny versjon av Feide, samt bedre integrasjon mot LMS, så må man registrere faggrupper med tilhørende fagkoder. Faggruppene legges inn under Skolen - Grupper. Enkleste måte er å gå på Skolen - Klasser, fanen Faglærer, registrer faglærerne på fagene, høyreklikke på fag og velg "Lag faggruppe". ELLER du kan registrere gruppene manuelt under Grupper-fanen.

  Det er viktig at alle systemer som mottar data fra Wis Skole blir varslet om at nye data kommer. Dvs dere må varsle både feideleverandører, LMS osv om dette. Avtal gjerne dato på forhånd slik at det er klart.

  Endringer i eksportkonfigurasjoner bør gjøres av systemansvarlig.

  Den enkleste måten å oppdatere eksportkonfigurasjonen på er følgende:

 • åpne mappen hvor Wis skole er installert
 • åpne filen wseksport.ini. Da får du opp konfigurasjonen i notisblokk.
 • endre skoleår på alle steder der det står til 2019-2020 
 • lagre, lukk

Neste gang uttrekk kjøres så blir data for det nye skoleåret med. 


Nedlasting

Programmet lastes ned på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting), eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

Vi har fått en del tilbakemeldinger om at installasjonsprogrammet ikke starter automatisk når man benytter den integrerte oppdateringsrutinen i programmet. 
I så fall kan man laste ned siste versjon fra nettsiden http://www.wis.no/skole - velge "Last ned" i menyen oppe til høyre og kjøre installasjonen manuelt.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole: Gå inn på modulen System og velg Avslutt i listen.

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av Wis Skole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs. av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

Lykke til med videre arbeid!

Med hilsen
Teamet bak Wis Skole