Wis Skole

Infobrev 13.10.2005

Wis Skole, informasjon om elektronisk rapportering til GSI

Denne informasjonen går til alle brukere av Wis Skole og andre som ønsker informasjon om programmet.

 

Inntakskontorene har oppgradert sine systemer som håndterer fil med data fra skolene. Dette medførte at filene som tidligere ble laget i Wis Skole ikke lenger lot seg importere. Vi har derfor oppdatert de utskriftene som lager fil til Inntakskontoret etter de nye spesifikasjonene. I tillegg så har vi rettet en del feil og forbedret utskrifter.

 

Wis Skoles eksport til Inntakskontoret finner du i programmet under Utskrift - "Inntakskontor elever, fil" eller "Inntakskontor karakter, fil".

Den nye versjonen av Wis Skole heter 20h og installeres enklest ved å klikke oppdater i programmet.

 

WIS anbefaler alle skolene å oppgradere til siste versjon. De skolene som skal sende fil til Inntakskontoret med avgangselever, må oppgradere til versjon 20h av Wis Skole. Ta gjerne kontakt med WIS dersom det skulle oppstå problemer, eller det er noe som er uklart.

Lykke til med videre arbeid!

 

Med hilsen

Tore Kjørsvik
Produktansvarlig
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: tore@wis.no
Internett: www.wis.no