Wis Skole

Infobrev 20.04.2017

En feil gjorde at skoler ikke fikk til å melde opp elever til testeksamen. Ellers er det gjort flere større forbedringer i programmet.

Vi har nå lagt ut versjon 41 av Wis Skole datert 06.04.2017. 
Tar også med litt info om versjon 40d som ble lagt ut i vinter.

Her kan nevnes:

  • opplegg for innskriving, basert på data fra folkeregisteret

  • oppdatert grensesnitt, import fra folkeregister

  • Laget funksjon for å kopiere mobilnummer til Internid-feltet på foresatte, for å bruke dette i forhold til integrasjoner med fronter/itslearning/feide (høyreklikk i Foresatt-fanen) 

  • folkeregistervask foresattinfo (navn/adresser), egen fane under Oppsett - folkeregistervask 

  • begrense tilgang til personnr. i eksport (kun brukere med Personale-tilgang samt Oppsett eller System-tilgang) 

  • tilgangsstyring utskrifter (gå på www.wis.no/skole/hjelp, søk på rapportstyring)

  • kopier elever mellom skoler. Nå kan du markere elever under Skolen - Klasse, høyreklikke, velge "Kopier elever til ny skole". Da får du valg for skole og klasse som elevene skal kopieres til

Programmet lastes ned på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting), eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

Vi har fått en del tilbakemeldinger om at installasjonsprogrammet ikke starter automatisk når man benytter den integrerte oppdateringsrutinen i programmet. I så fall kan man laste ned siste versjon fra nettsiden

http://www.wis.no/skole - velge "Last ned" i menyen oppe til høyre og kjøre installasjonen manuelt.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole: Gå inn på modulen System og velg Avslutt i listen.

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs. av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

Lykke til med videre arbeid!

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no