Wis Skole

Infobrev, 20.06.2005

Enda er det vel mange som arbeider med utskrift av karakterer, vitnemål og protokoller.
Vi gir dere litt info vi tror en del vil ha nytte av.

1. Vitnemålsprotokoll og prosjekt-tekster

Vitnemålsprotokollen inneholder en side med titler og undertekster på prosjektene til de enkelte elevene.
Der er det en feil som gjør at bare den første linja på underteksten kommer med.
Dette blir korrigert i neste versjon.

2. Tosidig utskrift av vitnemål

De fleste ønsker at vitnemålet skrives ut på ett ark ved å bruke begge sidene.
Trikset er å teste en klasse på vanlige blanke ark og la haken for tosodig utskrift stå på.
Da finner du fort ut hvordan det fungerer.
Det er tre muligheter:

a) Skriveren kan skrive tosidig
La haken for "Tosidig utskrift" stå på og klikk skriv ut. Skriveren ordner alt.

b) Skriverprogrammet støtter tosidig utskrift
La haken for "Tosidig utskrift" stå på og klikk Skriv ut.
Skriveren skriver ut oddetallssidene og gir melding på skjermen om at bunken skal snues, samt at en skal klikke på skjermen eller trykke en knapp på skriveren. Noen skrivere har bare disse forklarende tekstene på engelsk.

c) Ingen støtte for tosidig utskrift
Da må du ordne alt selv.
- Velg utskrift av oddetallssider
- Snu bunken (sørg for at første elev ligger øverst)
- Skriv ut partallssider

3. Innsending av data til inntakskontor

Flere av inntakskontorene ber nå om at datafil sendes inn på e-post.
Den filen som skal sendes inn, inneholder i klartekst fødselsdato/personnummer samt karakterer på alle avgangselever. Dette er informasjon som vi fraråder å sende på e-post. E-post er å sammenligne med postkort der det er enkelt for uvedkommende å lese av innholdet, samt at den lett kan havne i feil hender.
Dette er helt og fullt skolens beslutning og ansvar, men vi anbefaler følgende:
- Lag diskett og send inn som rekommandert post
- Krypter filen med f.eks. WinZip (bruk passord) og ring inn passordet.
  NB! Ikke legg passordet i e-posten som følger fila, da er vitsen borte.
Noen fylker har laget en sikker opplasting på Internett, og dette er en grei måte å levere slike data på.


Vi benytter anledningen til å ønske alle skolene en god sommer !

 

Med hilsen

Tore Kjørsvik
Produktansvarlig
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: tore@wis.no
Internett: www.wis.no