Wis Skole

Infobrev 30.11.2016

Siden faget Arbeidslivsfag regnes som et alternativ til språk, har vi nå flyttet dette faget dit det hører hjemme.

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

Vi har nå lagt ut versjon 40c av Wis Skole datert 28.11.2016.

Siden faget Arbeidslivsfag regnes som et alternativ til språk, har vi nå flyttet dette faget dit det hører hjemme.

Dette for at skolene skal kunne ta ut lister på hvilket tilvalg elevene har valgt.

Endringen omfatter:

  • endret språkvalg til Språk/tilvalg i karakterskjermbildet
  • lagt til faget Arbeidslivsfag under Språk/tilvalg
  • flyttet alle eksisterende karakterer fra det gamle arbeidslivsfaget til språk/tilvalg, og lagt til faget Arbeidslivsfag på disse
  • flyttet eksisterende lærere fra Arbeidslivsfag til språk/tilvalg 
  • endret betegnelse på rapportene som gjelder språk til Tilvalg (gjelder rapportene Elevliste med språk og Elever med språkvalg)
  • fjernet arbeidslivsfag som eget fag i Karakterprotokollen, og endret ledeteksten for Språkvalg til Språk/tilvalg 
  • fjernet faget arbeidslivsfag som eget fag i databasen

Dette gjelder kun ordinære grunnskoler. Så får vi ta en vurdering på hvorvidt vi skal gjøre det samme når det gjelder faget Arbeid som monterssori-skolene har.

Vi jobber nå med forbedringer av uttrekket til Fronter, og kommer snart med oppdatering på dette.

Programmet lastes ned på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting), eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

Vi har fått en del tilbakemeldinger om at installasjonsprogrammet ikke starter automatisk når man benytter den integrerte oppdateringsrutinen i programmet. I så fall kan man laste ned siste versjon fra nettsiden

http://www.wis.no/skole - velge "Last ned" i menyen oppe til høyre og kjøre installasjonen manuelt.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole: Gå inn på modulen System og velg Avslutt i listen.

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs. av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

Lykke til med videre arbeid!

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no