Wis Skole

Infobrev 21.10.2016

Oppdatert poststedsdatabase og bedre skrivebeskyttelse

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

Vi har nå lagt ut versjon 40 av Wis Skole datert 21.10.2016.

Det er gjort en rekke små forbedringer og feilrettinger. Her kan nevnes:

 • Nytt valgfag: Programmering 
 • Laget opplegg for å skrivebeskytte programmet, for de som ønsker det, for å unngå uheldig redigering av data. 
  Egen knapp for dette i toppen, med en hengelås som symbol. 
  At knappen er nede betyr at man ikke kan endre på karakterer og data under Skolen. Klikk knappen for å åpne redigering. 
  Hva som er standard for brukeren kan settes opp under Oppsett - Tilgang
 • Egen kolonne for fullt fødselsnummer under Program - Eksport, fanen Personale
 • Funksjon for å kopiere epostadresser til foresatte lagt på Høyreklikk i fanen Foresatte under Skolen. Da kan man kopiere epostadressene til alle foresatte på skolen, og lime inn i for eksempel Til-feltet i en ny epost. 
  Det beste er å lime det inn i blindkopi-feltet (eller bcc), slik at epostadressene skjules for mottakerne, og sette skolens epostadresse i det vanlige Til-feltet 
 • Vår poststedsdatabase er oppdatert per 1.10.2016

Mer informasjon om siste versjon ligger ute på: https://wis.no/35608/4227/35620-56257.html?menu=56346

Programmet lastes ned på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting), eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

Vi har fått en del tilbakemeldinger om at installasjonsprogrammet ikke starter automatisk når man benytter den integrerte oppdateringsrutinen i programmet. I så fall kan man laste ned siste versjon fra nettsiden http://www.wis.no/skole - velge "Last ned" i menyen oppe til høyre og kjøre installasjonen manuelt.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. 
Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole: Gå inn på modulen System og velg Avslutt i listen.

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs. av datafolk hos kommunen.

Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

Lykke til med videre arbeid!

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no