Wis Skole

Infobrev 26.01.2016

Programmet er nå klargjort for overføring av eksamensgrupper til PAS2

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

Vi har nå lagt ut versjon 39b av Wis Skole datert 25.01.2016.

Programmet er nå klargjort for overføring av eksamensgrupper til PAS2. For mer informasjon kan du søke etter PAS2 i hjelpa til Wis skole.
Dere skal nå ha mottatt brev med PAS2 nøkkel. Den må legges inn under Skolen - Generelt, i feltet PAS Nøkkel.
Når det gjelder privatskoler som er usikre på hva de skal legge inn i feltet Orgnr, så vil vi presisere at det er skolens bedriftsnr som skal legges inn i Wis Skole og ikke foretaksnr.
Videre er skoleåret 2016-2017 lagt inn, og det er rettet noen småfeil, bl.a. knyttet til merknad på karakter samt blanke karakterer. Detaljer finnes på følgende side: http://wis.no/35608/4227/35795-4769.html

 

Programmet lastes ned på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting), eller via programmets nettside
http://www.wis.no/skole.

Vi har fått en del tilbakemeldinger om at installasjonsprogrammet ikke starter automatisk når man benytter den integrerte oppdateringsrutinen i programmet. I så fall kan man laste ned siste versjon fra nettsiden
http://www.wis.no/skole - velge "Last ned" i menyen oppe til høyre og kjøre installasjonen manuelt.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole: Gå inn på modulen System og velg Avslutt i listen.
I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs. av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

Lykke til med videre arbeid!

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no