Wis Skole

Infobrev, 02.06.2005

Vi har nå lagt ut versjon 20d av Wis Skole datert 02.06.2005.

Etter at vi la ut versjon 20 og 20b, så ble det oppdaget et par vesentlige feil i programmet.

Den ene feilen gjaldt importen av skoler til flerskoledatabase. Feilen slo til i enkelte tilfeller, og den gjorde at det så ut som om noe av informasjonen på elevene var blitt borte. Alle data var imidlertid blitt med over til den felles databasen, men koblingen mellom elev og data var blitt feil. Det var altså ikke noen fare for at data skulle gå tapt.

Den andre store feilen var at karakterutskriften skrev ut bokmålstekster uansett hvilken målform skolen eller eleven var satt opp med.

Begge disse feilene er nå rettet i Wis Skole 20d. I tillegg er rapporten "Inntakskontor, karakter papir" forbedret slik at den viser hvilket fravær som blir tatt med i filen til Inntakskontoret.

 

Mer informasjon finnes på www.wis.no/skole
Her finner du også hjelp til hvordan du oppgraderer og bruker programmet.

 

Husk at den letteste måten å oppgradere programmet på, er å gå inn på System - Nedlasting og klikke på knappen Oppdater !

 

Med hilsen

Tore Kjørsvik
Produktansvarlig
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: tore@wis.no
Internett: www.wis.no