Wis Skole

Infobrev 24.05.2005

Endelige vitnemål og protokoller for våren 2005 klare.

Vi har nå lagt ut versjon 20 av Wis Skole datert 23.05.2005.

Den store nyheten for skolene er denne gangen at vitnemål og protokoller er offisielle for skoleåret 2004-05. I versjon 19 gjorde vi disse utskriftene tilgjengelig for skolene, men la på en tekst som viste at utskriftene fortsatt var under godkjenning. Dette arbeidet er nå ferdig, og utskriftene er derfor endelige for våren 2005.
Dersom det ikke blir funnet vesentlige feil i Wis Skole versjon 20, så vil det ikke komme flere nye versjoner av programmet før neste skoleår.

 

Vi vil gjenta at versjon 19 markerte et veiskille for oss. Wis Skole gjør det nå mulig å legge flere skoler i samme database. Det betyr at absolutt alle skjema og utskrifter i hele programmet måtte endres, og dette har vært en meget omfattende jobb. Vi har pusset litt på ikonene i systemet, men beholdt det gode gamle
brukergrensesnittet. De fleste brukerne vil nok derfor ikke merke mye til oppgraderingen. Likevel er dette kanskje den største omleggingen som er gjort i Wis Skole noensinne.

 

Den største forbedringen ligger i administasjonen av programmet. Nå kan data for alle elevene i kommunen ligge sentralt i ett Wis Skole program. Det blir da vesentlig enklere å oppgradere og ta backup av programmet. Det vil også komme rutiner som gjør det enklere å overføre elever mellom skoler. Etter hvert kan vi også lage elevstatistikk og rapporter på kommunenivå, og lage søkemekanisme for alle skolene.

 

Mer informasjon finnes på www.wis.no/skole
Her finner du også hjelp til hvordan du kan bruke de nye mulighetene.

 

Husk at den letteste måten å oppgradere programmet på, er å gå inn på System - Nedlasting og klikke på knappen Oppdater !

 

Med hilsen

Tore Kjørsvik
Produktansvarlig
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: tore@wis.no
Internett: www.wis.no