Wis Skole

Infobrev 06.01.2015

Valgfag skal nå med i eksporten for første gang, og det var behov for litt tilpasninger i forhold til dette.

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.
Vi har nå lagt ut versjon 38c av Wis Skole datert 06.01.2015.

Bakgrunnen for en ny versjon nå er at ungdomsskolene skal melde inn terminkarakterer til VIGO. Valgfag skal nå med i eksporten for første gang, og det var behov for litt tilpasninger i forhold til dette.

Innholdet i eksporten til VIGO skal gjenspeile innholdet i vitnemålet. Her er et utdrag fra det retningslinjene for føring av vitnemål for grunnskolen sier om valgfag:
"Dersom eleven velger ulike valgfag skal det settes en standpunktkarakter for hvert fag. For elever som velger samme fag over flere år er det standpunktkarakteren som settes på det høyeste årstrinnet som skal føres på
vitnemålet."
Vår eksport til VIGO er nå tilpasset retningslinjene, slik at riktige fag og karakterer for valgfag blir med.

For at valgfag for 8. og 9. trinn skal bli med i eksport til VIGO samt vitnemål må disse kopieres inn i aktuelt skoleår i aktuell termin, i egne kolonner for valgfag 8. og valgfag 9. trinn. Det er laget ny
kopieringsfunksjon for dette. Mer info om rutinene rundt valgfag er beskrevet her: http://wis.no/35608/4227/35948-17077.html?SiteId=24 

For øvrig finnes alle hjelpedokumenter knyttet til Wis skole under Hjelp -Webhjelp, eventuelt http://www.wis.no/skole/hjelp.

De som allerede har lastet opp terminkarakterer til VIGO kan kjøre nytt uttrekk og laste opp. Ta en telefon til inntakskontoret for å varsle om at ny fil er på vei.

Det er laget ny funksjon for å opprette faggrupper. Ligger under Skolen -Klasser, fanen Faglærere. Høyreklikk på aktuelt fag, velg Lag faggruppe.
Det blir opprettet faggruppe for faget, som er fylt med elever fra klassensamt eventuell faglærer. Fin funksjon i forhold til overføring av faggrupper til læringsplattformer.

Vil også nevne at i versjon 38b ble det gjort enkelte endringer i vår eksport til Fronter, som gjør at kontaktlærere på klasser får kontaktlærerrettigheter til sine klasser i Fronter.

Oversikt over alle forbedringer/rettinger i siste versjon ligger ute på http://wis.no/35608/4227/35795-4639.html.

Det er mye påbegynt arbeid i Wis skole, som snart kommer i ny versjon. Her kan nevnes:

  • mulighet til å låse/åpne redigering av personopplysninger i Wis skole,slik at man unngår utilsiktede endringer. Det betyr at man, om man ønskerdet, må klikke på en knapp for å åpne for redigering. Kan styres påbrukernivå.
  • import fra folkeregisteret
  • vask av adresseopplysninger og fødselsnr på elever og foresatte, basertpå data fra folkeregisteret
  • elevregistrering basert på data fra folkeregisteret, med skjermbilde forå fordele førskolebarn på skoler i kommunenVi har stor tro på at dette vil være til stor nytte for større kommuner, ogspesielt de som ønsker foreldrepålogging i Fronter eller Its Learning viaid-portalen. Kommer med mer info når det er klart.

Programmet lastes ned på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlastingi Wis Skole (System - Nedlasting), eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

Vi har fått en del tilbakemeldinger om at installasjonsprogrammet ikkestarter automatisk når man benytter den integrerte oppdateringsrutinen iprogrammet. I så fall kan man laste ned siste versjon fra nettsiden

http://www.wis.no/skole - velge "Last ned" i menyen oppe til høyre og kjøre installasjonen manuelt.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole: Gå inn på modulen System og velg Avslutt i listen.

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal alloppdatering av programmet skje sentralt, dvs. av datafolk hos kommunen. Takontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

 

Lykke til med videre arbeid!

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no