Wis Skole

Infobrev 29.04.2005

Wis Skole gjør det nå mulig å legge flere skoler i samme database.

Vi har nå lagt ut versjon 19 av Wis Skole datert 28.04.2005.

Vi vil her markere et veiskille. Wis Skole gjør det nå mulig å legge flere skoler i samme database.

Det betyr at absolutt alle skjema og utskrifter i hele programmet måtte endres, og dette har vært en meget omfattende jobb.

 

Vi har pusset litt på ikonene i systemet, men beholdt det gode gamle brukergrensesnittet. De fleste brukerne vil nok derfor ikke merke mye tiloppgraderingen.

Likevel er dette kanskje den største omleggingen som er gjort i Wis Skole noensinne.

 

Den største forbedringen ligger i administasjonen av programmet. Nå kan data for alle elevene i kommunen ligge sentralt i ett Wis Skole program.Det blir da vesentlig enklere å oppgradere og ta backup av programmet. Det vil også komme rutiner som gjør det enklere å overføre elever mellomskoler.

Etter hvert kan vi også lage elevstatistikk og rapporter på kommunenivå, og lage søkemekanisme for alle skolene.

 

Ellers har vi også gjort en del andre endringer som vil være mer synlig for de fleste: endringer i klasselister, kraftig forbedring av hjelpefunksjonen og dokumentasjon, oppdatert poststedregister, gruppetilhørighet på elevskjema, nye merknadsfelt på gruppe, retting av alle kjente små og store feil og en rekke andre forbedringer.

 

Mer informasjon finnes på www.wis.no/skole

Her finner du også hjelp til hvordan du kan bruke de nye mulighetene.

Husk at den letteste måten å oppgradere programmet på, er å gå inn på System - Nedlasting og klikke på knappen Oppdater !

 

Med hilsen

Tore Kjørsvik
Produktansvarlig
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: tore@wis.no
Internett: www.wis.no