Wis Skole

Infobrev 12.11.2013

Forbedret vår integrasjon mot LMS (Fronter og itslearning) og FEIDE.

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

Vi har nå lagt ut versjon 37 av Wis Skole datert 08.11.2013.

Vi har brukt mye tid og ressurser på å forbedre vår integrasjon mot LMS (Fronter og itslearning) og FEIDE. Her kan vi blant annet nevne nytt
gruppehierarki og støtte for eksport av foresatte og faggrupper. Dette er beskrevet i følgende artikkel: http://wis.no/35608/4227/35958-47765.html 
Enkelte kommuner har gjennom utviklingen blitt satt i gang med testversjoner av eksportapplikasjonen. Vi ber disse sette seg inn i artikkelen før de oppgraderer til ny versjon, og tar kontakt med WIS om noe er uklart.

I skoleåret 2013-14 har det kommet en rekke nye valgfag. Disse er nå lagt inn i Wis skole og er tilgjengelig ved registrering av karakterer.

Ellers er det utført en rekke forbedringer/rettinger. Disse er beskrevet på vår nettside: http://wis.no/35608/4227/35795-4536.html
Programmet lastes ned på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting), eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

Vi har fått en del tilbakemeldinger om at installasjonsprogrammet ikke starter automatisk når man benytter den integrerte oppdateringsrutinen i programmet. I så fall kan man laste ned siste versjon fra nettsiden http://www.wis.no/skole og kjøre installasjonen manuelt.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole: Gå inn på modulen System og velg Avslutt i listen.

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs. av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

Lykke til med videre arbeid!

Med hilsen

 

Med hilsen

Wis Skole teamet
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no