Wis Skole

Infobrev 04.04.2013

Programmet er nå klargjort for registrering av lisenskode for nytt skoleår 2013-2014, og det nye skoleåret er gjort tilgjengelig for alle skoler.

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

Vi har nå lagt ut versjon 36b av Wis Skole datert 04.04.2013.

Programmet er nå klargjort for registrering av lisenskode for nytt skoleår 2013-2014, og det nye skoleåret er gjort tilgjengelig for alle skoler.

Ellers har vi gjort noen feilrettinger/forbedringer: 

  • tar med målform ved import av data fra fil
  • bedre støtte for karakterstøttende prøver og kartleggingsprøver i PAS-modulen, slik at registrering av disse prøvetypene er mer logisk enn før
  • fikset feil i fagoverskrifter og feil ved flere sider ved visning av karaktermerknader i karakterprotokollen
  • fikset feil i karakterutskrift slik at utskriften tar hensyn til "vis karaktermerknad" når det gjelder orden/adferd

Komplett liste over nyheter i versjon 36b ligger på vår nettside: http://wis.no/35608/4227/35795-4327.html
Det jobbes med en del forbedringer i forbindelse med eksportprogrammet WSEksportApp, men vi velger å utsette dette til neste versjon.

 

NYTT INSTALLASJONSPROGRAM

I vår lanserte vi et nytt installasjonsprogram som gjør det mer feilsikkert å oppgradere til nye versjoner av Wis Skole. Det tas automatisk backup av datafilene til programmet før installasjonen kjøres. Programmet lastes ned på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

Vi har fått en del tilbakemeldinger om at installasjonsprogrammet ikke starter automatisk når man benytter den integrerte oppdateringsrutinen i programmet. I så fall kan man laste ned siste versjon fra nettsiden  http://www.wis.no/skole og kjøre installasjonen manuelt.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole: Gå inn på modulen System og velg Avslutt i listen.

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

 

Lykke til med videre arbeid!

 

Med hilsen

Wis Skole teamet
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no