Wis Skole

Infobrev

Infobrev 21.07.2019

Mange forbedringer i eksport til feide/skooler/itslearning/fronter

Infobrev 19.02.2019

Det er jobbet ganske mye med vårt eksportprogram

Infobrev 14.06.2018

Med støtte for vitnemålsmerknad i eksport til VIGO

Infobrev 09.01.2018

På grunn av ny versjon av VIGO-grensesnittet, må alle som skal sende terminkarakterer til VIGO nå oppdatere Wis skole til ny versjon.

Infobrev 20.04.2017

En feil gjorde at skoler ikke fikk til å melde opp elever til testeksamen. Ellers er det gjort flere større forbedringer i programmet.


Alle tidligere brev ...