Wis Skole

Infobrev 18.10.2012

Den viktigste endringen er at vi har innført støtte for den nye valgfagsordningen som kom nå i høst.

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.
Vi har nå lagt ut versjon 36 av Wis Skole datert 17.10.2012.

Den viktigste endringen er at vi har innført støtte for den nye valgfagsordningen som kom nå i høst. Det innebærer: 

 • mulighet til å føre valgfag med tilhørende karakter
 • laget framtidig støtte for etterføring av valgfag 8./9.trinn for visning på vitnemål (jf rundskriv om innføring av valgfag på nettsidene til Udir)
 • tatt med valgfag i karakterutskrift, karakterprotokoll, vitnemål og eksport til VIGO
 • oppdatert eksport til KREG (NB: trenger ikke ny versjon av KREG)
 • opplegg for kopiering av valgfag mellom terminer
 • nye rapporter som viser valgfag per elev og elever per valgfag

Fagkoden for Kroppsøving er endret i forhold til ny læreplan i faget.

Postnr-tabellen i Wis skole er oppdatert til dagens dato. I den forbindelse har vi også laget støtte for å oppdatere alle postnr på alle elever, foresatte og personale (fra postnr / til postnr). Dette gjøres i skjermbildet Oppsett - Postnr, skriv Fra/Til i feltene under "Endre alle postnr" til høyre i skjermbildet.

Vi gir nå mulighet til å begrense tilgangen til personalopplysningene i Wis skole. Det betyr ny avkrysningsmulighet under Oppsett - Tilgang (Personale) som styrer om Personal-flippen under Skolen skal vises eller ikke. Dette valget styrer også tilgang til personnr i personalerapport og eksport.

Det er laget en ny klasseliste (Klasseliste 6) som kan vise opptil 30 elever på en side, med mye info om elever og foresatte.

Det er nå mulig å fjerne visning av karakterer i karakterutskriften. Dette for at den skal kunne brukes i forbindelse med vurderinger på barneskolen. Gjøres på følgende måte:

 1. før karaktermerknader på vanlig måte
 2. i karakterutskriften fjernes avkrysning på fravær, fratrekk, orden/atferd og Karakterer
 3. sett gjerne egen tittel på utskriften (for eksempel Vurderinger)
 4. sted/dato
 5. forhåndsvisning for å skrive ut vurderingsutskriften

Ellers er det gjort noen feilrettinger/forbedringer. Komplett liste over nyheter i versjon 36 ligger på vår nettside: http://wis.no/35608/4227/35795-4388.html

 

NYTT INSTALLASJONSPROGRAM

I vår lanserte vi et nytt installasjonsprogram som gjør det mer feilsikkert å oppgradere til nye versjoner av Wis Skole. Det tas automatisk backup av datafilene til programmet før installasjonen kjøres. Programmet lastes ned på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

Vi har fått en del tilbakemeldinger om at installasjonsprogrammet ikke starter automatisk når man benytter den integrerte oppdateringsrutinen i programmet. I så fall kan man laste ned siste versjon fra nettsiden  http://www.wis.no/skole og kjøre installasjonen manuelt.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole: Gå inn på modulen System og velg Avslutt i listen.

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

 

Lykke til med videre arbeid!

 

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no