Wis Skole

Infobrev 18.06.2012

Den nye versjonen berører KUN skoler som driver med grunnskoleopplæring for voksne.

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

Vi har nå lagt ut versjon 35e av Wis Skole datert 18.06.2012.

NB! Den nye versjonen berører KUN skoler som driver med grunnskoleopplæring for voksne. Øvrige skoler kan se bort fra denne meldingen.

På alle vitnemål er det henvisning til lovverk i toppen. For skoler som tilbyr grunnskoleopplæring for voksne skal det hjemles til Opplæringsloven, og ikke Voksenopplæringsloven. Det er nå laget støtte for dette. Aktuelle skoler må oppgradere sine program, og gå på Skolen - Generelt for å velge lovverk før utskrift av vitnemål.

 

NYTT INSTALLASJONSPROGRAM

I vår lanserte vi et nytt installasjonsprogram som gjør det mer feilsikkert å oppgradere til nye versjoner av Wis Skole. Det tas automatisk backup av datafilene til programmet før installasjonen kjøres. Programmet lastes ned på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

Vi har fått en del tilbakemeldinger om at installasjonsprogrammet ikke starter automatisk når man benytter den integrerte oppdateringsrutinen i programmet. I så fall kan man laste ned siste versjon fra nettsiden  http://www.wis.no/skole og kjøre installasjonen manuelt.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole: Gå inn på modulen System og velg Avslutt i listen.

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

 

Lykke til med videre arbeid!

 

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no