Wis Skole

Infobrev 4.04.2012

Vi har nå lagt ut versjon 35c av Wis Skole datert 4.4.2012.

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

Mange etterspør for tiden lisenskoden for neste skoleår. Dette for at man skal kunne skrive ut klasselistene for det nye skoleåret med påtrykt riktig skolenavn. Vi beklager at vi er sent ute, men bakgrunnen er at utsendingen av ny lisenskode måtte koordineres med ny versjon av Wis skole. Nå er skoleåret 2012-2013 lagt inn i programmet, og lisenskode blir sendt ut umiddelbart etter påske.

Vi har nå lagt inn en forbedret hjelpefunksjon i programmet. Dette er hjelp som er koblet til våre nettsider, strukturert og satt i system. Funksjonen ligger under Hjelp - Webhjelp. Fordelen med dette er at vi enkelt kan oppdatere hjelpefunksjonen underveis, uten å måtte gå veien via nye versjoner av Wis skole.

Ellers er det gjort en rekke små feilrettinger og forbedringer. Komplett oversikt over endringer finnes på følgende side: http://www.wis.no/999/149/1539-4292.html

 

NYTT INSTALLASJONSPROGRAM
I vår lanserte vi et nytt installasjonsprogram som gjør det mer feilsikkert å oppgradere til nye versjoner av Wis Skole. Det tas automatisk backup av
datafilene til programmet før installasjonen kjøres.

Programmet lastes ned på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole

Vi har fått en del tilbakemeldinger om at installasjonsprogrammet ikke starter automatisk når man benytter den integrerte oppdateringsrutinen i programmet. I så fall kan man laste ned siste versjon fra nettsiden http://www.wis.no/skole og kjøre installasjonen manuelt.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole: gå inn på modulen System og velg Avslutt i listen.

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

Vi anbefaler alle skoler å oppgradere sitt program til siste versjon.
Lykke til med videre arbeid!

Med vennlig hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no