Wis Skole

Infobrev 14.12.2011

Vi har nå lagt ut versjon 35 av Wis Skole datert 13.12.2011.

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

De viktigste forbedringene i den nye versjonen gjelder eksport til Feide/Fronter/Its Learning.
Det er laget egen eksportapplikasjon for Wis skole. Den kan konfigureres fra Wis skole, hvor innstillingene lagres/hentes til/fra en ini-fil.
Eksportapplikasjonen kan enten kjøres manuelt, eller settes opp som en "planlagt oppgave" i Windows. I dette arbeidet har vi også hatt en større revisjon av eksportformatene, og testet hos en rekke kommuner.
Les mer om eksport og integrasjon på følgende side: http://wis.no/999/149/185-47765.html

I forhold til karakterføring har vi gjort følgende endringer:

  • lagt til ny fagmerknad på eksamenskarakterer: Dokumentert fravær
  • ny vitnemålsmerknad: Se vedlegg 
  • fikset karakterprotokoll slik at faglærere i ulike kristendomsfag kommer med i utskriften (gjelder privatskoler) 
  • fikset vitnemålsprotokoll slik at faglærere i RLE samisk kommer med i utskriften

Ellers har vi gjort en rekke mindre feilrettinger og forbedringer, blant annet:

  • rettet feil som gjorde at foresatte ikke kom med i flyttemeldinger
  • fikset foresatteutskrift slik at kun aktive elever blir med i listen

Komplett oversikt over endringer finnes på følgende side: http://wis.no/999/149/1539-4070.html

NYTT INSTALLASJONSPROGRAM
I vår lanserte vi et nytt installasjonsprogram som gjør det mer feilsikkert å oppgradere til nye versjoner av Wis Skole. Det tas automatisk backup av
datafilene til programmet før installasjonen kjøres.

Programmet lastes ned på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole

Vi har fått en del tilbakemeldinger om at installasjonsprogrammet ikke starter automatisk når man benytter den integrerte oppdateringsrutinen i programmet. I så fall kan man laste ned siste versjon fra nettsiden http://www.wis.no/skole og kjøre installasjonen manuelt.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole: gå inn på modulen System og velg Avslutt i listen.

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

Vi anbefaler alle skoler å oppgradere sitt program til siste versjon.
Lykke til med videre arbeid!

Med vennlig hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no