Wis Skole

Infobrev 21.06.2011

Vi har nå lagt ut versjon 34b av Wis Skole datert 21.06.2011.

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

Nye versjoner på tampen av skoleåret er ikke gunstig, men vi har sett oss nødt til å legge ut noen feilrettinger og forbedringer. Hvorvidt man er berørt av feilene må skolen vurdere selv, og oppgradere sitt program om nødvendig. Følgende er utført:

  • I versjon 34 ble opplegget med fagmerknad for karakterutskrift endret. Det ble gitt mulighet til lå koble merknaden mot en fagmerknadskode. I den forbindelse ble kolonnen for fagmerknader sperret for direkte redigering, og man måtte dobbelklikke i merknadskolonnen og føre merknaden i eget skjermbilde. Vi har fått mange tilbakemeldinger om at dette føltes tungvindt, så vi har åpnet for direkteredigering igjen. Dette gjelder feltet Merknad (karakterutskrift) under flippen Merknad på karakter 
  • Enkelte voksenopplæringsskoler tilbyr realkompetansevurdering av voksne i grunnskolen. Her skal det settes "Godkjent" som eksamenskarakter i de fag det gjelder, med fagmerknaden FAM18 - Realkompetansevurdert. Vi har nå laget støtte for å føre denne karakteren og merknaden slik at det kommer med i vitnemålet. Imidlertid er ikke VIGO klar for å ta i mot denne karakteren, så disse elevene må utelates fra eksport til inntakskontoret
  • Enkelte fikk feilmelding ved oppretting av nytt personale. Dette er nå fikset
  • Har oppdatert tekst på framsiden av karakterprotokollen samt lovtekst i vitnemålet for voksenopplæringsskoler
  • Karakterer i faget RLE samisk kom ikke fram på vitnemålsprotokollen. Dette er nå fikset. Merk at karakteren kom riktig ut i vitnemålet, men ikke i utskrift av karakterprotokoll
  • Rettet en mangel i fil til inntakskontoret. Dette gjelder elever som MANGLER avsluttende karakter i et eller flere av fagene musikk, mat og helse og kunst/håndverk. Ref punkt 4.7 i retningslinjene for føring av vitnemål i grunnskolen. Disse elevene skal ha blank karakter i aktuelt fag, og påføres fagmerknaden FAM01. Siden karakteren var blank kom ikke faget med i fil til Inntakskontoret. Dette er nå fikset.
  • Har rettet skjønnhetsfeil i visning av fravær på vitnemålet. Det manglet et par mellomrom + et par kolon. Det er nå fikset.

Programmet lastes ned på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole - System - Avslutt.

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

Vi anbefaler alle skoler å oppgradere sitt program til siste versjon.
Lykke til med videre arbeid!

Med vennlig hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no