Wis Skole

Infobrev 10.06.2011

Ny versjon av Wis skole

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.
Vi har nå lagt ut versjon 34a av Wis Skole datert 10.06.2011. Det har blitt avdekket noen feil i versjon 34. Følgende er rettet:

 • feil i installasjonsprogram gjorde at nye systemtabeller ble kopiert inn i feil mappe i noen tilfeller. Dette påvriket funksjoner i programmet som er avhengige av oppdaterte systemtabeller. For eksempel ga vitnemålet feilmelding, og feilen gjorde at det sto feil skolenavn nederst i
  vitnemålet. Feilen er nå fikset. Dette gjelder de skoler som har datamappen til Wis Skole plassert i annen mappe enn programmappen til Wis Skole.
 • i versjon 34 har vi oppgradert til siste versjon av databasemotoren Advantage. Dette gjorde at kommuner som bruker Advantage Database server ikke fikk startet programmet etter oppgradering. Vi har derfor nedgradert til forrige versjon av databasemotoren, og skal vurdere dette på nytt etter vitnemålstiden er over
 • rettet feil i oppretting/oppdatering av snarvei til Wis skole
 • noen skoler opplevd at vitnemålsutskriften har fungert seint. Vi har nå gjort noen utbedringer som skal gjøre rapporten raskere.

  Vi får mange henvendelser vedr føring av årets vitnemål. Anbefaler å lese følgende artikkel: http://www.wis.no/999/149/185-47391.html

Det er viktig at denne studeres nøye for at vitnemålet skal føres på riktig måte.

Mange har også spørsmål om føring av fravær i Wis skole. Vi vil presisere følgende:

 • for 10.trinn føres fravær for høst og vårtermin separat. Fravær for høst
  og vår blir summert på vitnemålet. Fratrekk føres for hele skoleåret samlet. Antall dager som vises på vitnemålet beregnes automatisk ved å summere dager høst og vår og trekke ifra antall dager fratrekk.
 • totalt fravær for 9.trinn (høst og vår samlet) føres i feltene for "Fravær 9. trinn". Man trenger altså ikke oppdatere fraværet som er ført i
  skoleåret 2009-2010. Det er laget funksjon for å kopiere fraværet som var ført tidligere år. Dette finner man ved å høyreklikke på elev i flippen
 • Merknad på skjemaet Karakter.
  Se forøvrig følgende artikkel: http://www.wis.no/999/149/185-47392.html

Installasjon/oppdatering

Programmet kan oppdateres på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole - System - Avslutt. 

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

Vi anbefaler alle skoler å oppgradere sitt program til siste versjon.

 

Lykke til med videre arbeid!

 

Med vennlig hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no