Wis Skole

Infobrev 08.09.2010

Ny versjon av Wis skole

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.
Versjon 33 av Wis Skole ble lagt ut onsdag 1.09.2010.

PAS
I forbindelse med at 9.trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i høst, har vi endret den automatiserte rutinen som genererer prøvegrupper slik at den oppretter grupper for 9.trinn på samme måte som 5. og 8.


Avgiverskole

Nytt i år er at avgiverskole er gjort obligatorisk for elever i 8. årstrinn. Det vil si at man på hver enkelt elev i 8. årstrinn må registrere hvilken skole de gikk på i 7. årstrinn.
>> Hvordan registrere avgiverskole:


Merk: Hvis skolen allerede har overført gruppene for 5. og 8. årstrinn til PAS, kan man ikke importere disse gruppene på nytt igjen. Dette vil forårsake at disse gruppene blir lagt inn dobbelt. I så fall må man velge 9. trinngruppene spesifikt når man eksporterer data fra Wis skole.
>> Hvordan registrere og eksportere grupper fra Wis skole

>> Hvordan importere fil i PAS
>> Retningslinjer på nettsiden til udir

Integrasjon mot Feide og læringsplattformer
Vi har forbedret xml-eksporten på en rekke områder:

  • Nye kontroller som sjekker at det er registrert gyldig id på personene 
  • Rettet feil som gjorde at enkelte personale ikke ble med i filen 
  • Ved personale skiller vi mellom rollene kontaktlærer og faglærer i relasjonene mot klasse
  • Rettet feil som gjorde at enkelte grupper ble knyttet til feil skole 

Etter tilbakemeldinger fra et par kommuner er det fortsatt feil som må fikses. Dette gjelder

  • Feil ved valg av encoding
  • Mangler koblinger mot deler av personale

Disse feilene prioriteres, og oppdatering blir lagt ut så snart de er fikset.

Ellers er det gjort mange små feilrettinger og forbedringer. Se detaljert informasjon om siste versjon på vår nettside:
www.wis.no/skole

Programmet kan oppdateres på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside www.wis.no/skole.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon.

Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole - System - Avslutt.

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

Vi anbefaler alle skoler å oppgradere sitt program til siste versjon.

Lykke til med videre arbeid!

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no