Wis Skole

Infobrev 14.06.2010

Ny versjon av Wis skole

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

 

Vi har nå lagt ut versjon 32c av Wis Skole datert 14.06.2010.

 

Følgende er rettet:
- rettet skrivefeil i ledetekst for fravær på vitnemålet: tatt med mellomrom mellom punktum og tekst
- fikset feil i import av karaktermerknader fra gamle k-reg-filer (dvs. k-reg versjon 3). Med karaktermerknad menes merknaden som skal vises på karakterutskriften.

 

Se detaljert informasjon om siste versjon på vår nettside:
http://www.wis.no/skole

 

NB! Les informasjon om vitnemål for våren 2010 her:
http://www.wis.no/999/149/185-47391.html
Det er viktig at denne studeres nøye for at vitnemålet skal føres på riktig måte.

 

ULØSTE PROBLEMER
Etter at vi oppdaterte våre servere og utviklingsverktøy i fjor vinter har vi fått en del barnesykdommer i Wis skole. Det meste er rettet, men det er fortsatt 2 viktige feil vi sliter med:
- tidligere vitnemål (gjelder noen skoler) , les
http://www.wis.no/999/149/185-43244.html
- sortering av Aa som Å i tabeller, les
http://www.wis.no/999/149/185-46623.html
Problemene skyldes feil i  3.parts komponenter som benyttes i programmet. Vi jobber fortløpende mot leverandørene med å få rettet disse feilene.

 

Programmet kan oppdateres på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside
http://www.wis.no/skole.

 

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole - System - Avslutt.

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

 

Vi anbefaler alle skoler å oppgradere sitt program til siste versjon.

 

Lykke til med videre arbeid!

 

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no