Wis Skole

Infobrev 25.08.2009

Ny versjon av Wis skole

 

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

 

Vi har nå lagt ut versjon 29d av Wis Skole datert 25.08.2009.

 

Den største nyheten her er kraftig forbedret opplegg for eksport av data til PAS i forbindelse med Nasjonale prøver. Vi går med dette bort fra at eksporten ligger under Utskrift. Nå skal alle overføringer til PAS gjøres via PAS-modulen i programmet. Det er nå laget en ny funksjon som oppretter alle grupper som trengs i forbindelse med Nasjonale prøver automatisk, inkludert elever og faglærere. Dette opplegget blir mer fleksibelt enn tidligere i og med at man nå kan fjerne elever som ikke skal delta og flytte elever mellom prøvegrupper.

 

På grunn av en liten feil bør alle som har opprettet grupper for nasjonale prøver i Wis skole og overført til PAS gjøre overføringen på nytt igjen. Dette gjelder ikke gruppene som gjelder pilotering av nasjonale prøver. Feilen er er at gruppene ble overført med årstrinn 10. For å rette feilen går man på Registrering og legger inn riktig årstrinn på gruppene. Når man oppretter nye grupper så blir årstrinn satt automatisk.

 

Programmet kan oppdateres på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

 

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole - System - Avslutt.

 

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

 

Vi anbefaler alle skoler å oppgradere sitt program til siste versjon.
Lykke til med videre arbeid!

 

Med hilsen
Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no