Wis Skole

Infobrev 08.06.2004

Lisenser, priser og fakturering skoleåret 2004 - 05

Til alle informasjonsmottakere av Wis Skole!

Nå er skoleåret snart slutt, og alle er vel allerede godt i gang med forberedelsene til det neste. Dere som er brukere av Wis Skole, har fått tilsendt lisenskode for kommende skoleår allerede. Dersom dere ikke finner denne, så kontakt oss slik at vi kan sende den på nytt.

Faktura

Vi skal snart fakturere Wis Skole for neste skoleår. Vi ber derfor om at de som ikke skal ha Wis Skole for skoleåret 2004-05 gir oss beskjed innen 11.06.2004. Da vil vi sende ut faktura for kommende skoleår.

Prisendring

Wis Skole har fått en del nye muligheter det siste året, og mange av ungdomsskolene har tatt i bruk K-Reg, som gjør det mulig å registrere karakterer uten å være tilknyttet nettverket.

Vi har bestemt oss for en prisendring i Wis Skole. Per i dag har alle skoler betalt det samme uavhengig av hvor stor skolen er, eller hvilke trinn som går ved skolen. Dette vil vi endre nå. Lisensen vil derfor deles inn i 3 typer: ordinær, mellomstor og stor lisens.
Det som vil avgjøre hva slags lisenstype en skole skal ha, er om skolen har elever på ungdomstrinnet og hvor mange elever som går ved skolen.

Alle skoler uten ungdomstrinn (rene barneskoler), vil kvalifisere til ordinær lisens. Dette gjelder uavhengig av hvor stor skolen er.
For skoler med ungdomstrinn (kombinertskoler og rene ungdomsskoler), vil det være elevtallet som avgjør hvilken lisenstype skolen tilhører:
  Ordinær lisens: 1 - 99 elever
  Middels lisens: 100 - 349 elever
  Stor lisens: 350 eller flere elever

Prisen på de ulike lisenstypene:
  Ordinær lisens: kr 1.250,- inkl mva.
  Middels lisens: kr 2.500,- inkl mva.
  Stor lisens: kr 3.750,- inkl mva.

Når vi lager faktura, tar vi utgangspunkt i siste offisielle elevtall fra GSI statistikken. Vi ber om at skolene varsler oss hvis det er store endringer som får betydning for lisensavgiften. Dette kan være f.eks flytting/nedlegging av klasser/klassetrinn. Vi vil da endre fakturaen til riktig lisenstype.

Vi håper på forståelse for denne omleggingen, og tror at de som nå får en markant økning av prisen likevel ser at vi ligger svært lavt i forhold til resten av markedet. En skole med 400 elever vil etter endringen betale kr. 3.024,- eks mva pr. år eller kr. 252,- pr. måned.

Lisensavgiften inkluderer fri bruk av programmet, alle oppdateringer og ubegrenset hjelp på e-post eller telefon.

 

Med hilsen

Tore Kjørsvik
Produktansvarlig
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: tore@wis.no
Internett: www.wis.no