Wis Skole

Infobrev 27.05.2009

Ny versjon av Wis skole

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

 

Vi har nå lagt ut versjon 28i av Wis Skole datert 26.05.2009.

 

Den viktiste nyheten er kanskje at vitnemålsprotokollen for skoleåret 2008-2009 er klargjort. Ellers er det rettet enkelte feil i programmet, for eksempel feil i kopiering av karakterer mellom terminer og feil i klasseliste. Gå på vår nettside for detaljert liste over nyheter i siste versjon.

 

Vi kommer snart med ny oppdatering som inneholder følgende:
- oppdaterte fag og fagkoder for voksenopplæringsskoler
- vitnemålet for 2008-09 både for voksenopplæringen og vanlige grunnskoler

 

Det er ennå ikke klart hva som skal gjøres i forbindelse med fravær i årets vitnemål. Vi vet ikke om det i hele tatt blir anledning til å ta med fravær i denne omgang, og hvilket omfang fravær eventuelt vil ha på vitnemålet. Saken behandles for tiden politisk og juridisk i KD. Dette til orientering. Vi henviser ellers til det som står i retningslinjene for føring av vitnemål:
http://udir.no/Brev/_eksamen/Foring-av-vitnemal-for-grunnskolen-i-Kunnskapsloftet

 

Programmet kan oppdateres på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

 

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole - System - Avslutt.

 

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

 

Vi anbefaler alle skoler å oppgradere sitt program til siste versjon.
 
Lykke til med videre arbeid!

 

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no