Wis Skole

Infobrev 03.04.2009

Ny versjon av Wis skole

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

 

Vi har nå lagt ut versjon 28e av Wis Skole datert 02.04.2009.

 

Utdanningsdirektoratet har åpnet for at alle skoler skal kunne gjennomføre eksamen som IKT-basert eksamen våren 2009. Dette omfatter alle prøver med unntak av matematikk (fagkode mat0010).

I den forbindelse vil det i perioden 14. til 30. april være mulig å gjennomføre test av IKT-basert eksamen, og PAS er åpnet for påmelding av testgrupper. Wis Skole støtter nå eksport av elever og grupper til denne testgjennomføringen. Dette gjøres på følgende måte:
- start Wis skole
- gå på Eksamen
- velg Registrering i menyen til venstre
- opprett ny gruppe
- gi gruppen navn, sett kryss i feltet Testeksamen
- la testvariant stå blankt, og angi EXTEST9 som fagkode og EXTEST som testperiode
- man kan opprette så mange prøvegrupper man vil med tilsvarende verdier
- legg inn elever og ansvarlig faglærer i gruppen
- gå på Eksport i menyen til venstre
- kryss av i feltet Testeksamen
- velg filplassering og filnavn ved hjelp av knappen Velg
- klikk Lag xml-fil for å lage filen
- Logg på PAS og importer filen du har laget

Les mer om IKT-basert eksamen og testgjennomføringen på følgende adresse:
http://www.wis.no/skole/fil/Brev_IKT-basert_eksamen_våren_2009.pdf

 

Eksport/importfunksjonen i WisSkole støtter nå en rekke nye felt, for eksempel alle frifelt, avgiverskole og merknadsfelt på elev og foresatte. Merk at merknadsfeltene ikke blir med som standard i eksporten. Bakgrunnen for det er at en del skoler legger inn intern informasjon i disse feltene som ikke skal overføres til andre. For å få med merknadene må man altså klikke knappen "Tilpasse innhold i tabellen" og dra aktuelle felt inn i tabellen.

Les mer om import i Wis Skole:
http://www.wis.no/999/149/163-4211.html

 

Ellers er det rettet en rekke småfeil.

 

Den største forandringen i siste versjon er egentlig noe som i liten grad skal synes for brukerne. Hele prosjektet er lagt over i nytt utviklingsverktøy, og det vil på sikt gi raskere utvikling og bedre program.

 

Våren 2009 har vi følgende planer for Wis Skole:
- integrasjon med FEIDE og ulike læringsplattformer, for eksempel Fronter: kommer i starten av mai
- endringer i vitnemålsprotokoll i henhold til nye fag: kommer i starten av mai
- endringer i vitnemål 2009: kommer i slutten av mai
Dette er ment som hovedpunkter. Feilfiks og smårettinger blir gjort fortløpende.

 

Programmet kan oppdateres på vanlig måte: Enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

 

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole - System - Avslutt.

 

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med itansvarlig om du er usikker.

 

Vi anbefaler alle skoler å oppgradere sitt program til siste versjon.

 

Lykke til med videre arbeid!

 

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no