Wis Skole

Infobrev 10.06.2008

Ny versjon av Wis skole

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

 

Vi har nå lagt ut versjon 27a av Wis Skole datert 10.06.2008.

 

Det er gjort en rekke kosmetiske korrigeringer vitnemålet og vitnemålsprotokollen. Vi har fikset litt på nynorske tekster og gjort det mulig å filtrere vitnemålsutskriften på målform. Vi har innført mulighet til å fastsette hvilken termin som er avsluttende for fag (føres på samme skjermbilde som karaktermerknad). Termin og karaktermerknad kan kopieres til hele klassen i flippen for karaktermerknad (høyreklikkvalg). Merk: termin skal kun føres for fag hvor standpunktkarakteren kommer fra tidligere termin, typisk nok Mat og helse og Musikk. Det er også innført støtte for termin i karakterutskriften, slik at avsluttet fag kommer ut med betegnelsen standpunkt.

 

Det er nå mulig å sette -- som karakter. I standpunktkarakter gjelder dette tilfeller hvor det ikke foreligger noen karakter. På eksamen gjelder det avlyst eksamen, ikke møtt (f.eks. ved sykdom) og annulering av eksamen. Se retningslinjer for føring av riktige karaktermerknader.

 

Det er gjort mange andre korrigeringer, blant annet: Mulighet for å filtrere bort eksamenskarakterer i karakterutskriften. Utdaterte utskrifter er fjernet. Vitnemålet henviser til riktig lovverk i forhold til det som er valgt under Skolen - Generelt. Nye alternativer til karaktermerknad. Sluttede elever er luket bort fra vitnemålsutskriften. Rettet feil i visning av språklig fordypning på vitnemålet.

 

På vår hjemmeside http://www.wis.no/skole finner du detaljer om ny versjon samt mange tips for føring av vitnemål, blant annet

> Hvordan føre vedlegg til vitnemål?

> Tilvalgsfag - utskrift på vitnemål

> Heimkunnskap - merknad på karakter

> Karakterer - overføre til ny læreplan

> Hvordan registrere fritak for karakterer?

> Merknad - Hvordan føre merknad på elever og karakterer? 

 

I tillegg har Udir lagt ut:

> Retningslinjer for føring av vitnemål for grunnskolen i Kunnskapsløftet

> Presisering: Føring av vitnemål for grunnskolen 07/08

 

Å ha et dataverktøy for føring av vitnemål gjør jobben enklere, men uten kjennskap til regelverket vil man ikke kunne føre vitnemålet korrekt. Vi anbefaler å studere retningslinjene nøye.

Elever som er fritatt for karakterer skal ha samme vitnemålet. Det finnes veldig mange varianter av individuell opplæring, og det gjør det umulig å lage en universal mal for dette. Vi prøver oss med følgende regler:
- hvis eleven ikke skal ha karakterer i hele tatt kan man sette eleven fritatt for karakterer (høyreklikk på eleven i skjermbildet hvor man fører karakterer, velg fritatt). Da vil ikke vitnemålet vise noen fag, men henviser til vedlegg som beskriver elevens opplæring.

 

Vitnemålsark kan bestilles på følgende nettside: http://bestilling.utdanningsdirektoratet.no. Vedleggene skal trykkes på samme arktype, og det er viktig å kalkulere inn dette ved bestilling av ark. Som regel kommer selve vitnemålet ut på ett ark og vedlegget på ett ark, dvs 2 ark per vitnemål. Med mange merknader og unntak kan det blir flere ark.

 

Programmet kan oppdateres på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole - System - Avslutt.

 

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med itansvarlig om du er usikker.

 

Brukere av Windows 98 må laste ned egen versjon av programmet. Denne versjonen blir lagt ut snarest mulig.

 

Vi anbefaler alle skoler å oppgradere sitt program til siste versjon.

 

Lykke til med videre arbeid!

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no