Wis Skole

Infobrev 28.05.2008

Ny versjon av Wis skole

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

 

Vi har nå lagt ut versjon 27 av Wis Skole datert 27.05.2008.

 

Vitnemål og vitnemålsprotokoll for Kunnskapsløftet er nå lagt inn i programmet. Vitnemålet er totalt forandret i forhold til tidligere år. Dette har ført til enkelte endringer som har betydning for bruken av programmet.

 

Den største endringen er innføring av fagkoder. Absolutt alle fagvarianter har egen fagkode, og det har ført til at vi måtte legge inn noen nye fag. Det gjelder spesielt egne fagplaner på samisk. Fag som følger samisk fagplan er beskrevet med [S] bak fagbetegnelsen i karakterføringen. Ny fagkolonne for eksamen i norsk skriftlig. Ny fagkolonne for "Skolens og elevenes valg" (videreført fra L97, se retningslinjer for føring av vitnemål). Kun fag som det er ført karakter i vil komme på vitnemålet. Husk at man kan skjule de fag som ikke er aktuelle for skolen (gå på Oppsett - Fag, fjern avkrysninger). Dette gjelder visning på skjermen, og har ikke betydning for utskrifter.

 

Skolen trenger ikke tenke på fagkoder ved føring av karakterer. Fører man i riktige karakterkolonner vil riktige fagkoder komme ut på vitnemålet.

 

Det er gitt forholdsvis klare retningslinjer for hva som kan benyttes som vitnemålsmerknader. I skjermbildet hvor man fører merknader på elev har vi innført en liste over aktuelle merknader som man kan velge blant. Det som skal stå på vedlegg til vitnemål skal føres i samme skjermbilde som elevmerknadene føres. I skjermbilde for fagmerknader er feltet hvor man fører fagmerknader gjort om til valgboks.

 

Dette er et overgangsår hvor mange fortsatt følger L97. Likevel skal vitnemålet for kunnskapsløftet benyttes. Pass på at det står LK06 som læreplan på klassen. Læreplan velges under Skolen - Klasse - Generelt. Dette har også stor betydning når skolen senere skal sende karakterer til Inntakskontoret. Det er laget overføringsrutiner som for eksempel overfører karakterer ført på "Natur og miljø" til "Naturfag". Tilsvarende for heimkunnskap til mat og helse. Disse funksjonene finner du ved å høyreklikke i riktig karakterkolonne.

 

Vi vil påpeke at det er veldig viktig å lese grundig gjennom retningslinjene for føring av vitnemål som Udir har lagt ut på sin nettside. Dette finner du på følgende adresse: http://udir.no/templates/udir/TM_Artikkel.aspx?id=3094. Å ha et dataverktøy for føring av vitnemål gjør jobben enklere, men uten kjennskap til regelverket vil man ikke kunne føre vitnemålet korrekt.

Elever som er fritatt for karakterer skal ha samme vitnemålet. Det finnes veldig mange varianter av individuell opplæring, og det gjør det umulig å lage en universal mal for dette. Vi prøver oss med følgende regler:
- hvis eleven ikke skal ha karakterer i hele tatt kan man sette eleven fritatt for karakterer (høyreklikk på eleven i skjermbildet hvor man fører karakterer, velg fritatt). Da vil ikke vitnemålet vise noen fag, men henviser til vedlegg som beskriver elevens opplæring.

 

Vitnemålsark kan bestilles på følgende nettside: http://bestilling.utdanningsdirektoratet.no. Vedleggene skal trykkes på samme arktype, og det er viktig å kalkulere inn dette ved bestilling av ark. Som regel kommer selve vitnemålet ut på ett ark og vedlegget på ett ark, dvs 2 ark per vitnemål. Med mange merknader og unntak kan det blir flere ark.

 

Programmet kan oppdateres på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside http://www.wis.no/skole.

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Da risikerer du at programmet ikke blir oppdatert som det skal, og du må kjøre oppgradering en gang til.

 

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med itansvarlig om du er usikker.

 

Brukere av Windows 98 må laste ned egen versjon av programmet. Denne versjonen blir lagt ut snarest mulig.

 

Vi anbefaler alle skoler å oppgradere sitt program til siste versjon.

 

Lykke til med videre arbeid!

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no