Wis Skole

Infobrev 04.12.2006

Mulighet for å få opp kolonne for føring av tilvalgsfag i karakterregistreringsskjemaet selv om klassen følger Kunnskapsløftet.

Wis Skole - Versjon 22a er lagt ut for nedlasting

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har
meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

I forrige uke la vi ut versjon 22 av Wis Skole med oppdatert fagplan for
Kunnskapsløftet. Men vi var ikke klar over at elever i en overgangsperiode
fortsatt kunne ha tilvalgsfag selv om de følger den nye læreplanen. Dette
er nå rettet opp slik at man kan få opp kolonne for føring av tilvalgsfag i
karakterregistreringsskjemaet selv om klassen følger Kunnskapsløftet.

Vi la også inn en strengere sjekk av brukere ved pålogging i programmet.
Denne innstrammingen førte at enkelte brukere ikke fikk logget på, og vi
har derfor gått tilbake til den opprinnelige sjekken.

Vi minner om nettsiden til programmet: http://www.wis.no/skole
Her finner du også en helt ny kursvideo som kan hjelpe nye skoler med å
komme i gang, hjelp og tips, alle infobrev, oversikt over brukere og mye
mer.

Lykke til med videre arbeid!

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no