Wis Skole

Infobrev 01.12.2006

Nye fag for Kunnskapsløftet (LK06) er lagt inn i programmet. Støtte for superbruker med tilgang til alle skoler i databasen, SFO, barnehage og retting av diverse feil.

Wis Skole - Versjon 22 er klar!

Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

Vi har nå lagt ut versjon 22 av Wis Skole datert 30.11.2006.

 

I versjon 22 lanserer vi flere viktige nyheter. Vi har tilpasset fagregister, skjemaer og en del utskrifter til Kunnskapsløftet. Programmet er gjort klart for registrering av elever og klasser i skoleåret 2007-2008. Vi har forbedret støtten for og administrasjon av flere skoler i samme database
- mulighet for "superbruker" for kommunen med tilgang til hele databasen
- ny fleksibel statistikkfunksjon på kommunenivå, med sterke filtermuligheter og tilpasningsmuligheter
- søkemuligheter på kommunenivå

 

For å markere at en klasse følger Kunnskapsløftet, så går en inn på skjema Skolen - Klasser og velger flipp Generelt. Her ligger det et nytt felt som heter Læreplan. Det er her mulig å sette at klassen følger læreplan L97 eller LK06 (Kunnskapsløftet). Dette valget styrer bl.a hvilke fag som er tilgjengelig når en fører karakterer på klassen.

 

Det er også lagt inn bedre støtte for SFO og barnehage. Man kan legge inn barnehagene i databasen slik at de kan administrere sine barn, grupper/avdelinger og personale. Det er laget muligheter for utskrift av avdelingslister og  utskrift av fakturagrunnlag for barnehagetid. Med statistikkfunksjonen kan man for eksempel se hvilke barn som er mellom 1-3 år som kun har deltidsplass på barnehage og dermed har rett til redusert kontantstøtte. Man kan se hvor mange barn som har sfo-plass, fordelt på skole. Dersom barnehagen bruker Wis skole vil det være mye enklere å overføre data mellom barnehage og barneskole.

 

I tillegg er det gjort en rekke mindre forbedringer og feilrettinger. Les mer om siste versjon på nettsiden til programmet: http://www.wis.no/skole. Her finner du også en helt ny kursvideo som kan hjelpe nye skoler med å komme i gang, hjelp og tips, alle infobrev, oversikt over brukere og mye mer.

 

NB! Versjon 22 krever ny versjon av karakterregistreringsprogrammet K-reg. Dette blir lagt ut på mandag 4. desember. Last ned siste versjon av dette og installer. Om skolen allerede har laget K-reg filer til lærerne, må disse oppdateres. Bruk da K-reg Data ut-funksjonen i Wis skole. Er det allerede ført karakterer i k-reg, må man hente inn k-reg filene i Wis skole før man oppdaterer til versjon 22 og lager k-reg filene på nytt.

 

Lykke til med videre arbeid!

 

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no